SINTEF

SINTEF Fiskeri og havbruk AS er et norsk privat aktieselskab, der repræsenterer en bred faglig kompetence og branchekundskab inden for udnyttelsen af havets ressourcer. De enkelte fagområder har tilgang til speciallaboratorier og medarbejdere med meget lang erfaring. Ved at tilbyde disse ressourcer til kunderne, enten enkeltvis eller i tværfaglig kombination fremstår SINTEF som en attraktiv samarbejdspartner.

På Nordsøen Forskerpark befinder sig den del af SINTEF Fiskeri og havbruk AS, som beskæftiger sig med design og konstruktion af fangstredskaber. Instituttet råder der over den store 1200 m3 prøvetank, som siden begyndelsen af firserne har været anvendt af fiskere og vodbindere over hele verden til udvikling og demonstration af trawl samt til forskning især inden for brændstofbesparelser og selektive redskaber. Enheden på Nordsøen Forskerpark beskæftiger 6 (2016).

Hovedsædet for SINTEF Fiskeri og havbruk ligger i Trondheim og beskæftiger 90 ansatte. Arbejdsområderne er fiskeriteknologi, forædling, fiskeproduktion, havbrugsteknologi, og internationale bistandsprojekter. Der eksisterer et nært og forpligtende samarbejde med Norges Teknisk Naturvidenskabelige Universitet i Trondheim både inden for forskning og uddannelse af kompetente kandidater.

Kontakt:
SINTEF Fiskeri og Havbruk, Nordsøen Forskerpark, Willemoesvej 2, 9850 Hirtshals, tlf. 9894 4300, kurt.hansen@sintef.no, www.sintef.no - Fiskeri og Havbruk - Laboratorier - Flumetanken i Hirtshals