17-06-2021) /

Generalforsamling i Nordsøklubben

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Nordsøklubben d. 24. juni.

Nordsøklubben indkalder til generalforsamling torsdag d. 24. juni 2021, kl. 17.00 i mødelokale Doggerbanke i Forskerparken.

Ifølge vedtægterne §3 skulle generalforsamlingen have været afholdt i 1. kvartal, men dette lod sig desværre ikke gøre pga. corona-situationen.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Formandens beretning
  4. Fremlæggelse af revideret regnskab samt budget for kommmende år, herunder kontingent.
  5. Behandling af indkomne forslag*
  6. Valg til bestyrelsen**
  7. Valg af revisor (Kristian Købsted modtager genvalg)
  8. Eventuelt

*Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage inden generalforsamlingen
**Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Karen-Bente Søgaard og Alfred Jokumsen.

Efter generalforsamlingen og inden spisning orienterer Nordsøens direktør Karl Henrik Laursen om bl.a. ”Året der gik” samt kommende planer for Nordsøen.

Herefter spisning (”Stjerneskud”) og hyggeligt samvær. Pris inkl. vin/øl/vand 100 kr. pr. person (ægtefælle/partner er velkomne).

Tilmelding til spisning til Anette K. Nielsen; e-mail info@nordsoemail.dk eller 98 94 41 88, senest mandag d. 21. juni 2021.

HUSK venligst at melde afbud, hvis du bliver forhindret.

Corona-forholdsreglerne kræver p.t. fremvisning af coronapas (vaccination, eller test, som er mindre end 72 timer gammel).

Bestyrelsen håber på stort fremmøde.

P.b.v.
Alfred Jokumsen