21-11-2017 /

PhD-forsvar om dataindsamling af fiskebestande

Den 21. november 2017 forsvarede Paulus Inekela Kainge fra DTU Aqua på Nordsøen Forskerpark sin afhandling “Environmental effects on the availability of shallow and deep water hake to the demersal trawl survey in Namibian waters”.

Paulus Inekela Kainge har undersøgt, hvad variationer i fx ilt, temperatur og vind betyder for de data, der indsamles om kulmulebestandene i Namibia. Den 21. november forsvarer han sin afhandling.

Når fiskeriforskere skal vurdere størrelsen af en kommercielt vigtig fiskebestand, bruger de blandt andet data fra moniteringstogter. På disse togter fisker man år efter år med de samme redskaber i de samme områder, så de indsamlede data er sammenlignelige. 

Variationer i miljøforhold som ilt, temperatur, vind og tidspunkt på dagen har imidlertid indflydelse på, hvor meget man fanger, når man trawler, fordi fiskene reagerer på forholdene i miljøet, fx ved at trækker op og ned i vandsøjlen eller helt væk fra et område. Det kan betyde, at skiftende miljøforhold kan påvirke de data, som indgår i bestandsvurderingerne. 

Se også DTU Aqua’s hjemmeside HER.