01-10-2017 /

PhD-forsvar om kunstig reproduktion af ål

Den 25. september 2017 forsvarede Filipa da Silva sin ph.d. afhandling, der handler om, hvordan kvaliteten af åleæg kan forbedres med henblik på kunstig modning og formering af ål.

Ph.d.-studerende Filipa da Silva, DTU Aqua har undersøgt, hvordan kvaliteten af åleæg kan forbedres med henblik på kunstig modning og formering af ål. Den 25. september 2017 forsvarer hun sin afhandling. 

En del af forsøgsarbejdet har fundet sted på EEL-Hatch anlægget på Nordsøen Forskerpark.

Den europæiske ål har en særlig livscyklus, der blandt andet omfatter en migrationsrute på mere end 5.000 km og en metamorfose til et bladformet larvestadie ved navn leptocehali. Naturlig modning og reproduktion af ål er stadig, i store træk, et ubeskrevet kapitel. Til gengæld har forskere gjort store fremskridt inden for kunstig modning og formering af ål, men endnu uden at kunne gennemføre hele ålens livscyklus i fangenskab. 

Filipa da Silva har taget fat på nogle af de udfordringer, der stadig står i vejen for kunstig reproduktion af ål, ved at afprøve forskellige opdrætsdiæter og hormonelle behandlinger og ved at bestemme nogle af de faktorer, der har betydning for ægkvaliteten.

Se også DTU Aqua’s hjemmeside HER.