21-11-2017 /

PhD-forsvar om mikrobiel vandkvalitet i fiskeopdræt

Den 1. marts 2018 forsvarede Paula Andrea Rojas-Tirado fra DTU Aqua på Nordsøen Forskerpark sin afhandling “Microbial Water Quality within Recirculating Aquaculture Systems”.

I akvakulturanlæg, hvor vandet genbruges, er vandkvaliteten en særlig udfordring. Paula Andrea Rojas-Tirado har undersøgt nye metoder til at overvåge forekomsten af bakterier i vandet. 

Recirkulerede akvakulturanlæg har den miljømæssige fordel, at forurenet vand ikke ledes ud i naturen, men i stedet renses i anlægget. Genbrug af vandet indebærer dog samtidig, at der er en øget risiko for, at bakterier, som er skadelige for fiskene, får mulighed for at vokse.

Overvågning af mikrobiel vandkvalitet i recirkulerede anlæg er endnu ikke en fast del af den daglige overvågning af driften. Man har nogle indirekte mål for vandkvaliteten, men der mangler afprøvede overvågningsværktøjer, der på kort tid kan give pålidelige tal for den mikrobielle vandkvalitet. 

I sit ph.d.-studie har Paula Andrea Rojas-Tirado fokuseret på to nye metoder (Bactiquant® og test af hydrogenperoxid-omsætning) sammenholdt med flow-cytometri til at overvåge mængden af bakterier og den mikrobielle aktivitet i anlæg med opdræt af regnbueørreder under forskellige kontrollerede betingelser. 

Helt overordnet viser hendes undersøgelser, at metoderne kan anvendes, og hun anbefaler, at de tages i brug i recirkulerede akvakulturanlæg.

Se også DTU Aqua’s hjemmeside med link til afhandlingen HER.