15-02-2017 /

PhD-forsvar om snurrevodsfiskeri

7. marts 2017 forsvarer Thomas Noack på Nordsøen Forskerpark sin ph.d.-afhandling, som har undersøgt snurrevodsfiskeriets påvirkning på økosystemet og udviklet metoder og udstyr, der kan anvendes til at indsamle mere detaljerede oplysninger i fremtiden.

Tirsdag den 7. marts 2017 forsvarer ph.d.-studerende Thomas Noack, DTU Aqua, sin afhandling "Danish seine – Ecosystem effects of fishing" (på dansk: Snurrevod - Økosystemeffekter af fiskeri).

Forsvaret finder sted i Nordsøen Forskerpark i Hirtshals. 

I 2014 startede projektet "Snurrevod – Økosystemeffekter af fiskeri" for at etablere en bedre videnskabelig forståelse omkring snurrevodsfiskeriet og dets virkninger på økosystemet.

Ved at sammenligne fangstprofiler fra snurrevodsfartøjer og bundtrawlere, kunne vi vise, at snurrevoddet er et effektivt redskab til at fange fladfisk, men at det ikke er så fleksibelt som trawlere i forskellige fiskeriområder, fordi det er begrænset til relativt flade områder.

Ph.d.-projektet øger grundlæggende den videnskabelige forståelse for snurrevodsfiskeriet og har udviklet metoder og udstyr, der kan anvendes til at indsamle mere detaljerede oplysninger i fremtiden. Den brede information, som er skabt her, er af stor relevans for morgendagens diskussioner om fiskeriet i europæiske farvande, herunder gennemførelsen af den nye fælles fiskeripolitik og dens landingsforpligtelse.

Se også DTU Aqua’s hjemmeside HER.