08-02-2024 00:00:00) /

Generalforsamling i Nordsøklubben 2024

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Nordsøklubben d. 8. februar.

TID: Torsdag d. 8. februar 2024 kl. 16.30

STED: Nordsøen Forskerpark – Doggerbanke

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Formandens beretning
  4. Fremlæggelse af revideret regnskab samt budget for det kommende år, herunder kontingent
  5. Behandling af indkomne forslag*
  6. Valg til Bestyrelsen**
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt.

 

*Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage inden generalforsamlingen

**Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Ninna Broen, Anette K. Nielsen, Birthe Andersen. Anette modtager ikke valg. Suppleant(er): pt. Gert Pedersen.

Efter generalforsamlingen og inden spisning orienterer Nordsøens direktør Karl Henrik Laursen om ”Året der gik” i Nordsøen Forskerpark og Oceanarium .

Herefter spisning og hyggeligt samvær. Pris inkl. vin/øl/vand 150 kr. pr. person (ægtefælle/partner er velkomne).

Tilmelding til spisning til Anette K. Nielsen; e-mail info@nordsoemail.dk eller 98 94 41 88, senest tirsdag d. 6. februar 2024.

HUSK venligst at melde afbud, hvis du har tilmeldt dig og efterfølgende bliver forhindret.

P.b.v.

Alfred Jokumsen