Spring til hovedindhold
Lejer

DPPO

.

Danmarks Pelagiske Producentorganisation

Hovedorganisation for danske fiskefartøjer, der fisker pelagiske fiskearter som sild, makrel og hestemakrel til konsummarkedet samt tobis, brisling, blåhvilling, sperling og havgalt til produktion af mel og olie.

Med et langsigtet fokus på bæredygtig forvaltning af fiskeressourcerne, fødevarekvalitet og rentabilitet arbejder Danmarks Pelagiske Producentorganisation for et moderne og bæredygtigt fiskeri, der skaber værdi for fiskere og samfund.

Kontakt

Danmarks Pelagiske Producentorganisation
Nordsøen Oceanarium, Willemoesvej 2, 9850 Hirtshals

Tlf: +45 98 94 42 39
info@pelagisk.dk

www.dppo.dk 

.