Spring til hovedindhold
DET SKER

Aktuelle projekter

.

Skandinaviske Cirkulære Industriparker – En grønnere blå industi

Nordsøen Forskerpark er én ud af otte partnere fra Danmark og Sverige, som arbejder sammen om at udvikle en fælles skandinavisk model for cirkulære industriparker i havneområder. Formålet med modellen er at minimere mængden af spildprodukter på råvarer og energi, herunder også at skabe værdi ved at udnytte spildprodukterne i nye sammenhænge. Dette er godt for både miljøet, økonomien og tiltrækningen af nye virksomheder.

Geografisk er det danske fokus på havnen i Hirtshals, hvor det i Sverige er havnen i Sotenäs. Gennem projektets treårige forløb skal der kigges ind i eksisterende og nye muligheder for bæredygtig og effektiv udnyttelse af restprodukter i form af råvarer, kompetencer og energi. Projektet samarbejder desuden med Greenport North vedrørende energioptimering i industrien på Hirtshals havn.

Bevillingsgiver: EU Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak samt projektets 8 partnere.

 

Du kan læse mere om projektet på: