Nyheder fra Nordsøen Forskerpark

15-02-2017

PhD-forsvar om snurrevodsfiskeri

7. marts 2017 forsvarer Thomas Noack på Nordsøen Forskerpark sin ph.d.-afhandling, som har undersøgt snurrevodsfiskeriets påvirkning på økosystemet og udviklet metoder og udstyr, der kan anvendes til at indsamle mere detaljerede oplysninger i fremtiden.

Læs mere
14-02-2017

PhD-forsvar om slambehandling

Den 10. februar 2017 forsvarede Carlos Letelier Gordo på Nordsøen Forskerpark sin ph.d.-afhandling, som undersøger mulighederne for at omdanne slam fra akvakulturanlæg til en ressource, der kan bidrage til at mindske udledningen af kvælstof fra anlæggene

Læs mere
08-11-2016

Fiskeri LAG Nord holder informationsmøde 8/12

På informationsmødet, der holdes på Aalbæk Kro kl. 17.00 orienteres om støttemuligheder fra Det Europæiske Hav- og Fiskeriprogram.

Læs mere
04-10-2016

Fiskerisamarbejdet NORDFISK bliver nu en realitet

Samarbejdet omfatter fiskeauktionerne, fiskeriforeningerne, fiskeeksportørforeningerne og havnene i de tre fiskeribyer Strandby, Skagen og Hirtshals - med Nordsøen Forskerpark som den koordinerende partner

Læs mere
16-09-2016

Konference 15 september 2016: Nye rammer - ny vækst

Nordjysk Fiskerikommune Netværk inviterede alle interesserede til konference på Nordsøen Forskerpark den 15/9-2016.

Læs mere
10-05-2016

Åleanlægget EEL-Hatch indviet af minister

En udvidelse til 30 mio. kr. af Nordsøen Forskerpark er et skoleeksempel på, hvordan forskning og erhvervsliv kan gå hånd i hånd til gavn for begge parter.

Læs mere