Nyheder fra Nordsøen Forskerpark

21-11-2017

PhD-forsvar om dataindsamling af fiskebestande

Den 21. november 2017 forsvarede Paulus Inekela Kainge fra DTU Aqua på Nordsøen Forskerpark sin afhandling “Environmental effects on the availability of shallow and deep water hake to the demersal trawl survey in Namibian waters”.

Læs mere
01-10-2017

PhD-forsvar om kunstig reproduktion af ål

Den 25. september 2017 forsvarede Filipa da Silva sin ph.d. afhandling, der handler om, hvordan kvaliteten af åleæg kan forbedres med henblik på kunstig modning og formering af ål.

Læs mere
15-06-2017

PhD-forsvar om bundgarnsfiskeri

8. juni 2017 forsvarede Esther Savina på Nordsøen Forskerpark sin ph.d.-afhandling om bundgarns påvirkning af økosystemet.

Læs mere
15-02-2017

PhD-forsvar om snurrevodsfiskeri

7. marts 2017 forsvarer Thomas Noack på Nordsøen Forskerpark sin ph.d.-afhandling, som har undersøgt snurrevodsfiskeriets påvirkning på økosystemet og udviklet metoder og udstyr, der kan anvendes til at indsamle mere detaljerede oplysninger i fremtiden.

Læs mere
14-02-2017

PhD-forsvar om slambehandling

Den 10. februar 2017 forsvarede Carlos Letelier Gordo på Nordsøen Forskerpark sin ph.d.-afhandling, som undersøger mulighederne for at omdanne slam fra akvakulturanlæg til en ressource, der kan bidrage til at mindske udledningen af kvælstof fra anlæggene

Læs mere
08-11-2016

Fiskeri LAG Nord holder informationsmøde 8/12

På informationsmødet, der holdes på Aalbæk Kro kl. 17.00 orienteres om støttemuligheder fra Det Europæiske Hav- og Fiskeriprogram.

Læs mere
04-10-2016

Fiskerisamarbejdet NORDFISK bliver nu en realitet

Samarbejdet omfatter fiskeauktionerne, fiskeriforeningerne, fiskeeksportørforeningerne og havnene i de tre fiskeribyer Strandby, Skagen og Hirtshals - med Nordsøen Forskerpark som den koordinerende partner

Læs mere
16-09-2016

Konference 15 september 2016: Nye rammer - ny vækst

Nordjysk Fiskerikommune Netværk inviterede alle interesserede til konference på Nordsøen Forskerpark den 15/9-2016.

Læs mere
10-05-2016

Åleanlægget EEL-Hatch indviet af minister

En udvidelse til 30 mio. kr. af Nordsøen Forskerpark er et skoleeksempel på, hvordan forskning og erhvervsliv kan gå hånd i hånd til gavn for begge parter.

Læs mere