BioMar A/S

Forsøgsstation Hirtshals blev etableret i 1992 i forbindelse med BioMar A/S' stadig større behov for selv at kunne udføre biologisk kvalitetstest af foder til opdrætsfisk.

Forsøgsstationen blev, på trods af moderselskabets placering i Brande, placeret i Hirtshals, idet Nordsøen Forskerpark tilbyder gode rammer for vores aktiviteter; adgang til saltvand, placering i 'den virus-fri zone', samt et fagligt miljø og attraktive fællesfaciliteter. BioMar A/S har siden da udvidet faciliteterne gentagne gange og har nu adgang til 179 opdrætskar fordelt over 8 separate forsøgsanlæg, samt karantæne – og opvækstfaciliteter. Anlæggene er ikke ordinære anlæg, men designet til specielle forsøg, hvis primære formål er at optimere foderets kvalitet – både for fisk og omgivelser. 

Hidtil har fokus været på forhold som vækst, foderudnyttelse og foderspild. Løbende er disse fokusområder udvidet til i højere og højere grad også at omfatte vandkvaliteten både i hele anlægget og separat i forskellige dele af anlægget. Der er mulighed for eksempelvis at afprøve effekten af forskellige ydre parametre som temperatur og ilt i samme anlæg. Desuden er det nu muligt at simulere daglige variationer af disse parametre og derved simulere de betingelser, som fiskene dagligt kan være udsat for.  

Kontakt:
BioMar, Nordsøen Forskerpark, Willemoesvej 2, 9850 Hirtshals, tlf. 2044 6410 - ssj@biomar.dk 
www.biomar.dk