Ledelse og bestyrelse for Nordsøen Forskerpark

DIREKTØR

Karl Henrik Laursen


BESTYRELSE -  Nordsøen Forskerpark

Peter Duetoft (formand), udpeget af Hjørring Kommune. Medlem af Hjørring Byråd. Genvalgt for perioden 1/1 2018 - 31/12 2021.

Dan Andersen, udpeget af Hjørring Kommune. Handelsuddannet. Administrations- og logistikmedarbejder i fiskevirksomhed. Medlem af Hjørring Byråd. Valgt for perioden 1/1 2018 - 31/12 2021.

Rasmus Holmby Antoft, udpeget af Aalborg Universitet. Dekan, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Ph.d. Valgperiode 1/3 2017 - 31/12 2019.

Jørgen Hansen, udpeget af Region Nordjylland. Afdelingsleder, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Medlem af Regionsrådet for Region Nordjylland. Valgt for perioden 1/1 2018 - 31/12 2021

Rikke Mølgaard, udpeget af bestyrelsen. Cand. merc. Salgs- og marketingsdirektør, Aalborg Lufthavn. Genvalgt for perioden 1/1 2017 - 31/12 2019

Claus Nielsen, udpeget af bestyrelsen. Universitetsdirektør, Danmarks Tekniske Universitet. Valgt for perioden 1/1 2018 - 31/12 2021.

Niels Axel Nielsen, udpeget af bestyrelsen. Fhv. koncerndirektør, Danmarks Tekniske Universitet, Genvalgt for perioden 1/4 2018 - 31/12 2020.

Simon Madsen (medarbejdervalgt). Genvalgt for perioden 1/1 2018 - 31/12 2021.

Tommy Christiansen, udpeget af Hjørring Kommune (observatør). Kommunaldirektør, Hjørring Kommune. Indtrådt som observatør i bestyrelsen 1/1-2010.

Det vurderes, at minimum 2 bestyrelsesmedlemmer er uafhængige jf. Anbefalinger for God Fondsledelse

Referater fra seneste bestyrelsesmøder:

31. august 2018

1. juni 2018

23. marts 2018

8. december 2017

13. oktober 2017

25. august 2017

19. juni 2017

1. juni 2017

24. marts 2017