Ledelse og bestyrelse for Nordsøen Forskerpark

DIREKTØR

Karl Henrik Laursen


BESTYRELSE -  Nordsøen Forskerpark

Peter Duetoft (formand), udpeget af Hjørring Kommune. Medlem af Hjørring Byråd. Formand for Hjørring Vandselskab. Valgperiode 1/1 2014 - 31/12 2017.

Rasmus Holmby Antoft, udpeget af Aalborg Universitet. Dekan, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Ph.d. Valgperiode 1/3 2017 - 31/12 2019.

Pernille Buhelt (næstformand), udpeget af Region Nordjylland. Sundhedsplejerske, cand. scient. soc. Medlem af Regionsrådet for Region Nordjylland. Medlem af Regionsrådets forretningsudvalg. Valgperiode 1/1 2014 - 31/12 2017.

Jørgen Christensen, udpeget af Hjørring Kommune. Medlem af Hjørring Byråd. Formand for Hirtshals Turistforening.Valgperiode 1/1 2014 - 31/12 2017

Rikke Mølgaard, udpeget af bestyrelsen. Cand. merc. Salgs- og marketingsdirektør, Aalborg Lufthavn. Genvalgt for perioden 1/1 2017 - 31/12 2019.

Niels Axel Nielsen, udpeget af bestyrelsen. Koncerndirektør, Danmarks Tekniske Universitet, Bestyrelsesformand for Den Blå Planet. Genvalgt for perioden 3/3 2014 - 2/3 2018.

Gert Houen Pedersen (medarbejdervalgt). Genvalgt for perioden 1/1 2014 - 31/12 2017.

Tommy Christiansen, udpeget af Hjørring Kommune (observatør). Kommunaldirektør, Hjørring Kommune. Indtrådt som observatør i bestyrelsen 1/1-2010.


Det vurderes, at minimum 2 bestyrelsesmedlemmer er uafhængige jf. Anbefalinger for God Fondsledelse