Spring til hovedindhold
Lejer

DTU Aqua

.

DTU Aqua

DTU Aqua – Institut for Akvatiske Ressourcer – er et institut på Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

DTU Aqua udfører forskning, rådgivning, uddannelse og innovation inden for bæredygtig udnyttelse og produktion af levende ressourcer i hav- og ferskvand og inden for akvatiske organismers biologi og økosystemers udvikling. Forskningen og rådgivningen omfatter alle økosystemets niveauer og påvirkninger - både naturkræfter og menneskeskabte aktiviteter. Instituttet rådgiver Miljø- og Fødevareministeriet og andre offentlige myndigheder, fiskeri- og akvakulturerhvervene og internationale kommissioner.

DTU Aqua har hovedsæde i Lyngby, men har ansatte flere steder i landet. I Nordsøen Forskerpark arbejder instituttet primært med akvakultur, fiskeri- og moniteringsteknologi samt monitering af fiske- og skaldyrsbestande.

Kontakt

DTU Aqua - Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Akvatiske Ressourcer
Postbox 101 Nordsøen Forskerpark, Willemoesvej 2, 9850 Hirtshals

Tlf: +45 35 88 33 00 
aqua@aqua.dtu.dk 

www.aqua.dtu.dk

.